Procurement as a Service

Zakupy jako usługa? Poznaj Dział Zakupów DEPERT

Niewiele firm produkcyjnych wie, że również proces zakupów można zlecić firmie zewnętrznej. Jest to niezwykle wygodna opcja, pozwala bowiem na zaoszczędzenie czasu i środków, które mogą znacząco zwiększyć całkowite koszty rozwoju produktu.

Skuteczny proces zakupowy to jednak nie tylko znalezienie odpowiednich dostawców. Jako firma silnie rozwijająca model PaaS (Procurement as a Service) oferujemy klientom doświadczony Dział Zakupów stworzony z ekspertów, którzy pomagają na każdym etapie zaopatrzenia.

Outsourcing procesów zakupowych w DEPERT

Outsourcing procesów zakupowych to doskonale skalowalny sposób rozwijania biznesu. Redukcja kosztów, wybór i zatwierdzenie dostawców, negocjacje cenowe – to tylko przykłady działań, które oferujemy. Do PaaS podchodzimy zarówno w ujęciu strategicznym, jak i operacyjnym. Zakupy jako usługa w ujęciu strategicznym to poszukiwanie i audyt jakościowy dostawców, negocjacje cen, sporządzenie list zakupów, przygotowanie kontraktów i dokumentacji przewozowej oraz zorganizowanie dostaw. Ujęcie operacyjne oznacza przejęcie przez nas codziennych, powtarzalnych czynności związanych z procesem składania zamówień, zarządzanie fakturami i dokumentami handlowymi, zarządzanie stanami magazynowymi oraz monitorowanie dostaw.

Korzyści z zaangażowania Działu Zakupów w modelu PaaS

Warto wiedzieć, że to projektowanie wyrobu odgrywa decydującą rolę w całym procesie wytwórczym, dostarczając największą wartość dodaną. Projekt produktu określa jego całkowite koszty, jakość oraz jego cykl życia. Te trzy czynniki często decydują o sukcesie bądź porażce rozwijanego produktu. Projekt ma ogromny wpływ na przyszłe koszty materiałów, robocizny i zarządzania – z naszego doświadczenia wynika, że aż 70-80% kosztów produktu zależy właśnie od projektu i materiału, z którego zostanie on wykonany. Nasi klienci potwierdzają, że zaangażowanie doświadczonego Działu Zakupów już na etapie projektowania części może zredukować przyszłe koszty nawet o 20%.

Obecnie tylko ok. 12% firm angażuje Dział Zakupów na tak wczesnym etapie

Dlatego:

Końcowy koszt jest dużo wyższy niż planowany.

Zespół konstruktorów nie zna całościowej bazy materiałów oferowanych przez rynek.

Pojawia się konieczność znalezienia nowych dostawców w połowie rozpoczętego już procesu rozwoju produktu.

Powoduje to straty, których można uniknąć, współpracując z inżynierami konstruktorami już na samym początku projektu. W DEPERT wyposażony w wiedzę techniczną Dział Zakupów jest angażowany we wszystkie etapy rozwoju. Działy te ściśle ze sobą współpracują, dodatkowo włączając w ten proces dostawców.

Dzięki współpracy z dostawcami już podczas projektowania czas rozwoju produktu znacznie się skraca, a koszty końcowe maleją. Mamy też więcej czasu na znalezienie doskonale dopasowanej technologii i możemy dostosować się do przyszłej strategii technologicznej, co podnosi wydajność i efektywność procesów. W jaki sposób skutecznie angażujemy dostawców? Zaczynamy od znalezienia właściwych firm, opracowania i dostosowania z nimi relacji oraz upewnienia się, że spełniają wszystkie wymagania w zakresie wewnętrznych procesów i współpracy.

A co z logistyką?

Gdy klient rozpoczyna kompleksową współpracę z DEPERT w zakresie Rozwoju Nowego Produktu, oferujemy mu nie tylko obsługę R&DaaS i PaaS. Dostarczamy również outsourcing usług logistycznych (LaaS – Logistics as a Service). Obejmuje on nie tylko transport i magazynowanie, ale również planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi systemami ERP, dlatego chętnie zajmiemy się planowaniem i zarządzaniem dostaw. Właściwe planowanie, które bazuje na szczegółowo opracowanych prognozach i zamówieniach sprzedaży, pozwala na skuteczną optymalizację kosztów w łańcuchu dostaw, a dodatkowo minimalizuje stany magazynowe i uwalnia środki pieniężne firmy.