Usługi

Koncept

Design

Prototypowanie

Zatwierdzenie

Produkcja pilotażowa

Kontrola jakości

Produkcja

Wspieramy firmy na każdym etapie rozwoju produktu.

Prototypowanie

Prototypowanie to przygotowanie pierwszej wersji produktu na podstawie stworzonej wcześniej dokumentacji technicznej. Przetestowane prototypy to doskonałe narzędzia do pierwszej weryfikacji w zestawieniu z założeniami projektowymi. W zakresie procesów zakupowych, odbywa się ostateczny audyt jakościowy dostawców, który ma wyłonić najlepszych kontrahentów.

Prototyp Alfa

  • Stworzenie pierwszych prototypów produktu.
  • Ustalone zostają pierwsze plany testów dla stworzonych prototypów.
  • Rozpoczynają się testy – na każdym etapie testowania zapewniamy wsparcie.
  • Wyniki testów zbieramy, a następnie tworzymy raporty, które posłużą do zaprojektowania dalszych usprawnień.

Kwalifikacja dostawców

  • Pomoc w wyborze dostawców dla prototypów i produkcji seryjnej.
  • Ostateczny wybór potencjalnych dostawców na podstawie analizy wysłanych przez nich ofert i wycen.
  • Wybór poprzedzony jest szczegółowym audytem pod kątem najlepszego stosunku ceny do jakości.