Usługi

Koncept

Design

Prototypowanie

Zatwierdzenie

Produkcja pilotażowa

Kontrola jakości

Produkcja

Wspieramy firmy na każdym etapie rozwoju produktu.

Produkcja

Ostatni etap rozwoju nowego produktu to dopuszczenie go do masowej produkcji. Warto wspomnieć, że nawet podczas ostatniej fazy rola R&D nie jest zakończona – przechodzi jednak w ciągłe działania mające na celu doskonalenie produktu. Dział Zakupów skupia się na kontroli jakościowej i ilościowej oraz ocenie dostawców.

Produkcja

  • Rola Działu Badań i Rozwoju zostaje sprowadzona do Continuous Improvement czyli ciągłego doskonalenia produktu nawet po dopuszczeniu go do masowej produkcji i sprzedaży.
  • Współpraca z innymi działami w celu zapewnienia ciągłości produkcji.

Dostawa materiałów

  • Nieustanny nadzór dostaw i kontakt z dostawcami.
  • Sprawdzanie jakości dostarczanych komponentów oraz weryfikowanie terminowości dostaw.
  • Ocena dostawców.