Usługi

Koncept

Design

Prototypowanie

Zatwierdzenie

Produkcja pilotażowa

Kontrola jakości

Produkcja

Wspieramy firmy na każdym etapie rozwoju produktu.

Produkcja pilotażowa

Ten etap obejmuje uruchomienie u wybranego kontrahenta pilotażowej produkcji komponentów. Jest też ostateczną weryfikacją dostawcy, z którym została podpisana umowa.

Produkcja pilotażowa

  • Wsparcie i nadzór początkowej produkcji komponentów.

Wczesne zapewnienie wymagań przed-produkcyjnych

  • Zamówienie pierwszej partii dostawy.
  • Analiza pod kątem jakości.
  • Gdy jakość jest potwierdzona, ostatecznie zatwierdzamy wzorce.
  • Etap ten jest ostatecznym potwierdzeniem terminowości dostawy i jakości współpracy z dostawcą.