Usługi

Koncept

Design

Prototypowanie

Zatwierdzenie

Produkcja pilotażowa

Kontrola jakości

Produkcja

Wspieramy firmy na każdym etapie rozwoju produktu.

Zatwierdzanie

Etap zatwierdzenia to przede wszystkim weryfikacja ostatecznej wersji prototypu. Podczas trwania tej fazy przeprowadzane są testy, które umożliwiają zatwierdzenie produktu do produkcji seryjnej. Celem testów jest maksymalna poprawa użyteczności, kompatybilności i funkcjonalności produktu. Etap kończy się podpisaniem umowy z wybranym dostawcą.

Prototyp Beta

  • Testy potwierdzające jakość produktu przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.
  • W testy może być zaangażowany klient końcowy, aby jeszcze lepiej dostosować produkt do potrzeb i wymagań końcowych użytkowników (VOC – Voice of Consumer).
  • W przypadku zgłoszonych uwag, projekt jest poprawiany przez konstruktorów.
  • Ostateczne zatwierdzenie dokumentacji 3D i 2D.

Umowa z dostawcą

  • Ustalenie ostatecznych warunków współpracy i omówienie wszystkich punktów umowy na seryjne dostawy komponentów.
  • Doprowadzenie do podpisania umowy z wybranym kontrahentem.